072 014 60 37

info@tachosolution.se

Sydhamnsvägen 48

151-38 Södertalje

E-post:
Meddelande
Skicka
Skicka
Formuläret har skickats - tack.
Fyll i alla obligatoriska fält!

TachoScan


system för nedladdning, arkivering och omfattande analys av data från diagramblad, förarkort och digitala färdskrivare

Varför TachoScan?

Analys av överträdelser

Vad ger TachoScan ?

Ångerrätt

TachoReader Combo Plus

Välj den bästa enheten för att hämta data

Båda enheterna är kompatibel med de nya smarta färdskrivarna (Gen 2)

TachoReader Basic

Läs mer

Läs mer

Ångerrätt

 

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 30 dagar.

 

Ångerfristen löper ut 30 dagar efter dag 1.

 

Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post).

 

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

 

 

Verkan av utövad ångerrätt

 

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 30 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

 

 

 

Information om ångerrätten. Tillhandahålls av Konsumentverket efter förordnande av regeringen. Innehållet är baserat på bilaga 1 i direktiv 2011/83/EU.

https://www.konsumentverket.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Ångerblankett för konsument