072 014 60 37

info@tachosolution.se

Sydhamnsvägen 48

151-38 Södertalje

E-post:
Meddelande
Skicka
Skicka
Formuläret har skickats - tack.
Fyll i alla obligatoriska fält!

Förarnas överträdelser visas på ett tydligt sätt med möjlighet till verifiering på dagliga, veckovisa och månatliga diagram och med möjlighet att redigera förarfel (t.ex. fel i valen).

 

Verifierade överträdelser kan skrivas ut i en form som är tydlig för föraren och den person som leder företaget.

 

Varje rapport kan sparas i andra format, t.ex. PDF.

 

Detaljerade rapporter innehåller en beskrivning av varje förares arbetsvecka tillsammans med en uppgift om överträdelser.

 

Algoritmerna för överträdelser är identiska med dem som används i kontrollprogramvaran hos de flesta kontrollmyndigheter i Europa.

 

Algoritmen uppdateras ständigt när nya bestämmelser eller riktlinjer dyker upp.

Analys av överträdelser

De vanligaste överträdelserna:

 

 

  • Överskridande av den sammanhängande körtiden, överskridande av den dagliga körtiden och överskridande av körtiden under en eller två veckor.

  • Förkortning av den dagliga vilotiden tillsammans med automatisk analys av bemanningsdagen, vilor som tas i två delar och avbrutna viloperioder som tas på färjan eller på tåget.

  • Förkortning av veckovilan tillsammans med automatisk analys av ordinarie veckovila och förkortad veckovila under två veckor, kontroll av 6 eller 12 24-timmarsperioder mellan vilorna och automatisk kontroll av kompensation för förkortad veckovila.

  • Automatisk kontroll av det undantag 6c som beskrivs i artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1782/2003. 8 i AETR-avtalet om veckovila vid körning i besättning.

  • Ingen landskod i början och slutet av förarens dagliga arbetsperiod (i enlighet med artikel 34 punkt 7 i förordning 165/2014).

Genom att använda de senaste versionerna av programvaran kan du vara säker på att du arbetar i enlighet med gällande bestämmelser.

 

Analysen av förarnas arbetstid, oavsett om den utförs i Sverige eller i Tyskland, kommer att överensstämma med gällande standarder och lagstadgade krav.

 

Programvaran Inelo används av Transportstyrelsen

 

 

Automatisiering

 

Automatisk sökning efter perioder som kräver inlämning av aktivitet

 

Intyg om aktivitet

Allt i ett program

 

Rapporter och analyser

 

Tydliga rapporter för chefen och föraren

 

 

Varför TachoScan?

visar datum för de senaste avläsningarna från förarkort eller digitala färdskrivare och rekommenderade datum för nästa avläsning som genereras på grundval av programinställningar

Läsningsdatum och tidsfrister

är en redogörelse för de intyg om körförbud som utfärdats för föraren under en viss tidsperiod

Förteckning över förarintyg

visar en lista över filer/avläsningar som har laddats ner till programmet. Avläsningar som har ett felaktigt certifikat eller avläsningar för vilka antalet dagar från den föregående avläsningen är mer än 28 dagar (för förarkortet) eller 90 dagar (för färdskrivaren) markeras med rött

Läsuppgifter historia

presenterar det genomsnittliga antalet mycket allvarliga överträdelser, som beräknas på grundval av kommissionens förordning (EU) 2016/403 bilaga II tillsammans med förteckningen över förare och förteckningen över begångna överträdelser

Analys av risken för att förlora ett gott rykte  

innehåller överträdelser av förordning 561/2006 (normer för kör- och viloperioder) och direktiv 2002/15/EG. I denna rapport visar programvaran också överträdelser av att inte registrera aktiviteter på förarkortet (inga perioder med uppgifter på förarkortet) och överträdelser av att inte ange landskod för start eller slut. Utöver dessa överträdelser redovisar programvaran även situationer där kortet sattes in i färdskrivaren under en oavbruten viloperiod på minst 45 timmar.

Förarens överträdelser

är uppdelad i flera delar. I den första delen visas en förteckning över förarens överträdelser tillsammans med nivån på överträdelsen. Överträdelsenivån (MI, SI, VSI och MSI) visas i enlighet med EU-förordning 2016/40. I nästa del är rapporten uppdelad i delar som motsvarar efterföljande veckor. Inom varje del visas en vecko- och tvåveckors körtid (för innevarande och föregående vecka) med kommentarer om eventuella fall av överskridande av normerna och tillgänglig körtid under nästa vecka. Nedan visas information om veckovila: tidpunkten för vilan och dess längd, eventuell minskning och kompensation, därefter antalet dagar mellan den föregående och den aktuella veckovilan. Inom en viss vecka visas för varje dag den dagliga körtidskontrollen, den maximala vilotiden och den dagliga viloperiod som den utvalda föraren har tagit. Dessutom anges kommentarer till dessa tider, med angivande av om de överensstämmer med förordning (EEG) nr 561. Indelningen i dygn sker i enlighet med bestämmelserna i lagarna.

 

Vad ger TachoScan ?

Veckokontroll av förarens arbetstid